www.eprace.edu.pl » hugo-kollataj » spis treści

Sprawa reformy zarzdu terytorialnego w świetle 'Listów Anonima' Hugo Kołłątaja



1. Wstęp



2. W oczekiwaniu na reformę Rzeczypospolitej



3. Projekt reformy państwa w Listach Anonima



4. Zakończenie



5. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.