www.eprace.edu.pl » hugo-kollataj

Sprawa reformy zarzdu terytorialnego w świetle 'Listów Anonima' Hugo Kołłątaja

Autor:

Dariusz Depczyński

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

dr hab. Jarosława Porazińskiego

Recenzent:Uczelnia:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunek:

Wydział Nauk Historycznych

Data powstania:

2002-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-01-22 16:06:43

Opis pracy:

Praca ukazać ma punkt widzenia autora 'Listów' na kwestię zmian, jakie miały dokonać się na szczeblu szlacheckiej prowincji. Głównie zaś zmian, jakie miał przejść jeden z organów szlacheckiej władzy - sejmik.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.